Skip to main content

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

W’key Media (*Şirket”), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle iş bu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla islendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet® olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İzmir Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde +90 532 667 55 39 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Çınarlı 1572 Sk. No:33 Ofis:324 Konak/İzmir adresinde bulunan W’key Media (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararlar/duyurular ile iş bu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykini erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İş bu Gizlilik Politikası metni, şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler su şekilde olabilir:

– İsim

– Soyisim

– E-mail

-Telefon/Faks numarası

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışardan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacagini ve bu cerçevede isleme tabi tutacagini veya aktanlacagini taahhüt eder.

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçlan aşağıda listelenmiştir:

– Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme

– Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere bilgileri iş bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarılan, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İş bu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımlar kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek ver toplamamaktadır. Eğer 18 yaşının altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasilerinin işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.

Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.

İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

– İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içerisinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Sirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Sirket, gizlilik ver koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://wkey.media/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmava devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır. IP adresleri sistemde 1 ay boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İslenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, W’key Media ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasi olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü isleme konu olarak tarafımızca islenebilecektir. KVKK kapsaminda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin islenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, W’key Media ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; basta W’key Media altyapısını kullanan ye firmalar ve bunlarla sinirli olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, is birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmî kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “W’key Media (Çerez Politikası” olup, su anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın bir parçasını olusturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

W’key Media internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkini her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların verine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 ‘de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

• Düzeltme hakkı,

• Silme hakkı,

• İşletmeyi kısıtlama hakkı,

• Yetkili ver koruma denetim kurumu üzerinden bir şikâyet oluşturma hakkı,

• Veri taşınabilirliği hakkı.

Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde islenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin islenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği surece Şirket verilerin islenmesini durduracaktır.

Kişisel verilerin islenmesine onay verilmesi halinde onayın geri ekilmesi imkânı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketimizin [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:

W’key Media – Çınarlı 1572 Sk.

No:361/2 Kat:3 D:37 Konak/İzmir

Open chat
Merhaba, hizmetlerinizle ilgileniyorum. Bilgi alabilir miyim?